Andragogija

Силабуси
др Снежана Медић, редовни професор [+/-]
др Шефика Алибабић-Хоџић, редовни професор [+/-]
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
др Миомир Деспотовић, редовни професор [+/-]
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
др Александра Пејатовић, редовни професор [+/-]
др Катарина Поповић, ванредни професор [+/-]
др Кристинка Овесни, ванредни професор [+/-]
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
др Жељко Бралић, ванредни професор [+/-]
др Виолета Орловић Ловрен, ванредни професор [+/-]
др Бранислава Кнежић, редовни професор [+/-]
Едиса Кецап, асистент [+/-]
Вукашин Гроздић, истраживач-приправник [+/-]
Основне студије
↑↑↑