Andragogija

Предавачи: др Александра Пејатовићванредни професор
Кристина Пекечасистент
Дубравка Михајловићистраживач-сарадник
Заједнички предмети, Изборна позиција 4
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑