Andragogija

Предавачи: др Тамара Николићдоцент
др Бојан Љујићдоцент
Заједнички предмети, Изборна позиција 8/1,2
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Тамара Николићдоцент
др Бојан Љујићдоцент
Заједнички предмети, Изборни предмет 4
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Тамара Николићдоцент
др Бојан Љујићдоцент
Заједнички предмети, Изборна позиција 4
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑