Andragogija

Предавачи: др Шефика Алибабић-Хоџићредовни професор
др Јован Миљковићванредни професор
Заједнички предмети,
Број бодова: 8.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Шефика Алибабић-Хоџићредовни професор
др Јован Миљковићванредни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет 11
Број бодова: 8.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Шефика Алибабић-Хоџићредовни професор
др Јован Миљковићванредни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет 13
Број бодова: 8.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑