Andragogija

Предавачи: др Снежана Медићредовни професор у пензији
др Зорица Милошевићдоцент
Заједнички предмети, Изборна позиција 8/1,2
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Снежана Медићредовни професор у пензији
др Зорица Милошевићдоцент
Заједнички предмети,
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑