Istorija umetnosti

15
 
Мар
 
2019
Предавања на изборним предметима Од Јустинијана до Сулејмана Величанственог: визуелна култура средњовековног и раног модерног света, и Архитектура и сакрални обред. Од античке Грчке до касног средњег века

Час на изборним предметима- Од Јустинијана до Сулејмана Величанственог: визуелна култура средњовековног и раног модерног света,као и Архитектура и сакрални обред. Од античке Грчке до касног средњег века- биће обједињен и одржан у четвртак, 21. марта, у 11.30 часова, у Темпус сали због пројекције филма.


↑↑↑