Istorija umetnosti

Курс:
Уметност и власт. Политика у европској и југословенској уметности 1923-1951. (осн.)
Предавачи: др Лидија Мереникредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Предуслови за полагање: VIII semestar osnovnih studija iu
Облици наставе: Nastava sa diskusijom
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
A. Mitrović, Angažovano i lepo, Beograd 1983.
Piter Gej, Vajmarska kultura, Beograd 1998.
Lidija Merenik, Umetnost i vlast: srpsko slikarstvo 1945-1968.(poglavlje: Totalitarni model)
Општа допунска литература
A. Mitrović, Vreme netrpeljivih - politička istorija velikih država Evrope 1919-1939, Zavod za udžbenike, Beograd 2012.
H. Arent, Izvori totalitarizma, Feministička izdavačka kuća, Beograd 1998.
E. Nolte, Fašizam u svojoj epohi, Prosveta, Beograd 1990.
B.Grojs, Stil Staljin, Službeni glasnik, Beograd 2009.
Grupa autora, Četvrta decenija: nadrealizam i socijalna umetnost, Muzej savremene umetnosti, Beograd, 1969 (poglavlje: Socijalna umetnost i Socijalistički realizam)
↑↑↑