Istorija umetnosti

Курс:
Идеје и токови модерне скулптуре (осн.)
Предавачи: др Лидија Мереникредовни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Курс је прегледно-појмовног карактера. Разматра основне појмове и идеје настанка и развоја модерне скулптуре током 20. века, од раних модернистичких, преко антимодернистичких до постмодерних идеја и тенденција. У разматрање се равноправно укључују токови, идеје и домети српске скулптуре у 20. веку.
Циљ изучавања курса: Имајући у виду да се модерна скулптура не изучава издвојено, као посебна област у оквиру обавезних курсева области Историја модерне уметности, циљ курса је да студентима ИУ омогући детаљније увиде и знања у идеје и токове скулптуре у 20. веку, као и да их подучи о видовима анализе и тумачења дела.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова
Облици наставе: Настава у учионици, вајарском атељеу, музеју, текућој изложби - 12 двочаса + дискусија
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
H. Read, Istorija moderne skulpture, Beograd 1980, 43-229.
R. Krauss, Skulptura u proširenom polju, Quorum V, 5, Zagreb 1989, 304-311.
M.Pušić, Srpska skulptura, Muzej savremene umetnosti, Beograd 1975, 61-85.
Општа допунска литература
A.Causey, Sculpture Since 1945, Oxford History of Art, 1998.
M.B.Protić, Jugoslovenska skulptura 1870-1950, Muzej savremene umetnosti, Beograd 1975, 7-33.
↑↑↑