Istorija umetnosti

Курс:
Херитолошке технологије 2 (осн.)
У оквиру предмета: Херитолошке технологије 2
Предавачи: др Милан Попадићванредни професор
др Милица Божић Маројевићдоцент
др Никола Крстовићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
↑↑↑