Istorija umetnosti

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јулски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 22.06. до 30.06. 2020.
  • уплата најкасније до: 01.07. 2020. /до 40%/
  • провера услова и приговори: 01.07.2020.
  • испити: од 06.07. до 18.07. 2020.
ПРЕДМЕТИ СА ОДЕЉЕЊА
Сви испити код проф. др Александра Кадијевића
17.7.2020. у 14.30 часова сала 101

Сви испити код проф. др Миодрага Марковића и проф. др Драгана Војводића
13.7.2020. у 16 часова сала 401

Сви испити код проф. др Јелене Ердељан
15.7.2020, у 8 часова сала 401

Од Јустинијана до Сулејмана Величанственог:визуелна култура средњовековног и раног модерног света
15.7.2020, у 8 часова сала 401

Античка уметност
17.6.2020. у 10 часова сала 401

Сви испити код проф. др Владимира Симића
15.7.2020. у 9 часова Темпус сала

Сви испити код проф. др Ивана Стевовића
16.7.2020. у 10 часова сала 401

Сви испити код доцента др Милице Божић Маројевић
13.7.2020. у 10 часова кабинет 453

Сви испити код доцента др Николе Крстовића
17.7.2020. у 11 часова кабинет 453

Увод у историју уметности 1
15.7.2020. у 9 часова сала 408

Увод у историју уметности 2
13.7.2020. у 9 часова сала 409

Историја модерне уметности I
14.7.2020. у 16 часова сала 401

Историја модерне уметности (стари статути)
14.7.2020. у 16 часова сала 401

Настанак и развој ране уметности
14.7.2020. у 16 часова сала 401

Уметност после 1945 - модерна и постмодерна
14.7.2020. у 16 часова сала 401

Историја и теорија авангарди и неоавангарди
14.7.2020. у 16 часова сала 401

Увод у студије баштине
14.7.2020, у 10.00 часова кабинет 453

Основи уметности и визуелне културе новог и модерног доба
15.7.2020.

Форме и функције српске уметности и визуелне културе 19. века
16.7.2020. у 11 часова кабинет 483

Поетика српске уметности новог века
16.7.2020. у 11 часова кабинет 483

Европска уметност новог века I
14.7.2020, у 10 часова сала 401

Европска уметност ренесансе и маниризма
14.7.2020, у 10 часова сала 401

Европска уметност барока и рококоа
14.7.2020, у 10 часова сала 401

Европска уметност новог века II
14.7.2020, у 10 часова сала 410

Концепти и феномени европске уметности и визуелне културе 19. века
14.7.2020, у 9.30 часова сала 410

Европска уметност 19. века
14.7.2020, у 10 часова сала 410

Писање о уметности
15.7.2020. у 15 часова сала 410

Методологија науке о уметности
15.7.2020. у 16 часова сала 410

Теорије уметности
15.7.2020. у 17 часова сала 410

Историја историје уметности
13.7.2020. у 15 часова сала 408

Ранохришћанска и рановизантијска уметност
18.7.2020. у 9 часова сала 401

Уметност раног средњег века у Византији и западној Европи
18.7.2020. у 9 часова сала 401

Српска уметност новог века 2
16.7.2020. у 10 часова сала 408

Визуелна култура Балкана у 19. веку
16.7.2020. у 10 часова сала 408

Црквена уметност у Србији у XIX веку
15.7.2020.

Историја модерне уметности II
13.7.2020. у 10 часова сала 401

Српска уметност и визуелна култура у 20. веку
13.7.2020. у 10 часова сала 401

Уметност и власт. Политика у европској и југословенској уметности 1923-1951.
13.7.2020. у 10 часова сала 401

Од Августа до Јустинијана. Процес христијанизације и уметност на територији римског царства
17.7.2020, у 9.30 часова сала 401

Савремена уметност: теме, тенденције и теоријски концепти
15.7.2020. у 11 часова сала 105

Уметност и култови античког света
17.7.2020, у 9.30 часова сала 401
↑↑↑