Istorija umetnosti

 • Историја модерне уметности
  Америчка уметност и популарна култура
  Студије рода
 • 1999 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2002 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: СЛИКАРСТВО ПЕТРА ДОБРОВИЋА)
 • 2006 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ТЕМЕ И ИДЕЈЕ МОДЕРНОГ У СРПСКОМ СЛИКАРСТВУ 1900-1941)
 • (2003 - 2003) BRIDGESTONE MUSEUM OF ART TOKYO, JAPAN
 • (2003 - 2003) NAGOYA CITY ART MUSEUM, NAGOYA JAPAN
 • (2012 - 2013) University of California, Berkeley
 • (2014 - 2014) The Margaret Herrick Library, Los Angeles
 • (2015 - 2015) Harry Ransom Center, University of Texas
 • 2016 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ И АРХИТЕКТУРЕ)
 • 2011 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ И АРХИТЕКТУРЕ)
 • 2007 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ И АРХИТЕКТУРЕ)
 • 2004 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА МОДЕРНЕ УМЕТНОСТИ)
 • 2002 -  2004 -  Историја уметности и културе
  Факултет техничких наука, Архитектонски одсек, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, Србија (гостујући професор)
 • 2007 -  2011 -  Историја уметности
  Филолошки факултет, Београдски Универзитет, Београд, Србија (гостујући професор)
 • 2013 -  2013 -  History of Western Art
  Jinan University, Guangzhou, China (гостујући професор)
 • 1999 -  Друштво историчара уметности Србије  (чланство)
 • 2003 -  AICA  (чланство)
 • 2000 -  2003 - Уређивачки одбор часописа 3+4  (чланство)
 • 2005 -  извршни уредник Зборника за студије модерне уметности Филозофског факултета у Београду  (чланство)
 • 2009 -  Одељење за ликовне уметности Матице српске  (чланство)
 • 2013 -  Association of Historians of American Art  (чланство)
 • 2006 -  2010 - Програмске основе српске уметности и архитектуре у XX веку
  Министарство за науку и животну средину Републике Србије/Филозофски факултет, Београд
 • 2010 -  2013 - Visualizing Family, Gender Relations, and the Body: The Balkans, approx. 1860-1950
  University of Graz, Graz
 • 2011 -  2015 - Српска уметност 20. века: национално и Европа
  Министарство науке Републике Србије/Филозофски факултет, Београд
 • 2013 -  2016 - Уметност, збирке и музеји у српској култури 20. века
  Матица српска, Нови Сад
↑↑↑