Psihologija

Историјски увод у психологију
Предавачи: др Гордана Јовановићредовни професор у пензији
др Каја Теовановић (девојачко Дамњановић)доцент
др Биљана Станковићдоцент
обавезни предмет
Број бодова: 5.00
Начин полагања: усмени
Садржај предмета: Историјски развој психолошких идеја од Античке Грчке до 19-тог века, настанак психологије у XIX том веку, настанак психолошких школа почетком XX века.
Циљ изучавања предмета: 1. Упознавање са историјским развојем психолошких идеја до формирања психологије као самосталне науке 2. Истицање значаја филозофског мишљења,развоја емпиријских метода у Европској науци 3. Истицање значаја Енглеске емпиристичке филозофије као основе настанка психологије 4. Истицање знацаја истраживања у области физиологије чула као основе настанка психологије 5. Упознавање са развојем психолошких истраживања у другој половини 19-тог века
Предуслови за полагање: За курс нису потребни предуслови.
Облици наставе: 1. Предавања (4 часа недељно, 14 недеља, укупно 56 часова)
Обавезе студената: 1. Предавања 2. Семинарски радови
Постојећи курсеви:
↑↑↑