Arheologija

Културна динамика Блиског истока у праисторији и раној историји
Предавачи: др Бранислав Анђелковићванредни професор
изборни предмет
Број бодова: 5.00
Начин полагања: писмено-усмено
Садржај предмета: Развој блискоисточне културе у светлу археолошких налаза и могућности њиховог тумачења. Еволуција друштвене комплексности у праисторији и раној историји. Интеракција човека и природног окружења на Блиском истоку.
Циљ изучавања предмета: Стицање знања о културној динамици Блиског истока у праисторији и раној историји уз развијање способности критичког преиспитивања проблематике.
Предуслови за полагање: Намера да се по завршетку курса изради дипломски рад из области Археологије Блиског истока: праисторија и рана историја. Положени предмети: Археологија Палестине: епипалеолит - бронзано доба; Археологија Египта: пре- и ранодинастички период; Египат и окружење: међуодноси у IV миленијуму п. н. е.; Основе библијске археологије.
Облици наставе: Предавања, курс траје 15 недеља, 2+2 часа недељно.
Обавезе студената: Похађање наставе и писање есеја.
Постојећи курсеви:
↑↑↑