Arheologija

Курс:
Културна динамика Блиског истока у праисторији и раној историји
Предавачи: др Бранислав Анђелковићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Развој блискоисточне културе у светлу археолошких налаза и могућности њиховог тумачења. Еволуција друштвене комплексности у праисторији и раној историји. Интеракција човека и природног окружења на Блиском истоку.
Циљ изучавања курса: Стицање знања о културној динамици Блиског истока у праисторији и раној историји уз развијање способности критичког преиспитивања проблематике.
Предуслови за полагање: Намера да се по завршетку курса изради дипломски рад из области Археологије Блиског истока: праисторија и рана историја. Положени предмети: Археологија Палестине: епипалеолит - бронзано доба; Археологија Египта: пре- и ранодинастички период; Египат и окружење: међуодноси у IV миленијуму п. н. е.; Основе библијске археологије.
Облици наставе: Предавања, курс траје 15 недеља, 2+2 часа недељно.
Обавезе студената: Похађање наставе и писање есеја.
Начин оцењивања рада и резултата: Оцена студента је кумулативна и обухвата есеј (30%) и успех на завршном испиту (70%). Испит се полаже усмено после VIII семестра.
План курса:

1. недеља
предавање - Културна динамика Блиског истока I
Основна проблематика I.

2. недеља
предавање - Културна динамика Блиског истока II
Основна проблематика II.

3. недеља
предавање - Културна динамика Блиског истока III
Основна проблематика III.

4. недеља
предавање - Културна динамика Блиског истока IV
Основна проблематика IV.

5. недеља
предавање - Културна динамика Блиског истока V
Основна проблематика V.

6. недеља
предавање - Културна динамика Блиског истока VI
Основна проблематика VI

7. недеља
предавање - Компаративно резимирање претходног.
Најважнији закључци. Писање есеја.

8. недеља
предавање - Културна динамика Блиског истока VII
Културне специфичности I.

9. недеља
предавање - Културна динамика Блиског истока VIII
Културне специфичности II.

10. недеља
предавање - Културна динамика Блиског истока IX
Културне специфичности III

11. недеља
предавање - Културна динамика Блиског истока X
Културне специфичности IV

12. недеља
предавање - Културна динамика Блиског истока XI
Културне специфичности V

13. недеља
предавање - Културна динамика Блиског истока XII
Културне специфичности VI

14. недеља
предавање - Припрема за испит.
Закључна разматрања.

15. недеља
предавање - Испит
Полагање испита.
Литература: Литература се може добити у библиотеци Одељења за археологију.
↑↑↑