Psihologija

Предавачи: др Ивана Петровићванредни професор
Модул - истраживачки, Изборни предмет и2
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Ивана Петровићванредни професор
Модул - психологија рада,
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Ивана Петровићванредни професор
Модул - психологија рада,
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Ивана Петровићванредни професор
Модул - истраживачки, Изборни предмет и1
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑