Psihologija

Предавачи: др Александер Бауцалредовни професор
др Драгица Павловић-Бабићванредни професор
Смер: Психологија образовања,
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Александер Бауцалредовни професор
др Драгица Павловић-Бабићванредни професор
Модул - психологија образовања,
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Александер Бауцалредовни професор
др Драгица Павловић-Бабићванредни професор
Модул - истраживачки, Изборни предмет и - 2
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Александер Бауцалредовни професор
др Драгица Павловић-Бабићванредни професор
Модул - психологија рада, Изборни предмет (ПСРА)
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Александер Бауцалредовни професор
др Драгица Павловић-Бабићванредни професор
Модул - психологија образовања,
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Александер Бауцалредовни професор
др Драгица Павловић-Бабићванредни професор
Модул - истраживачки, Изборни предмет и - 2
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Александер Бауцалредовни професор
др Драгица Павловић-Бабићванредни професор
Модул - психологија рада, Изборни предмет р - 2
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑