Psihologija

Курс:
Психологија и менаџмент
У оквиру предмета: Психологија и менаџмент
Предавачи: др Миросава Ђуришић-Бојановићредовни професор у пензији
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Уводни део - менаџмент организација, менаџерске функције и улоге, карактеристике и особине менаџера, сагледавање менаџмента као динамичког процеса. Три посебне целине у оквиру курса - управљање људским ресурсима, управљнаје каријером и управљање променама издвојене су као кључна питања.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са основним појмовима и задацима психологије менаџмента и значајним научним и практичним проблемима ове дисциплине. Посебан акценат је на развијању свести о најважнијим проблемима области и месту и улози психологије менаџмента у раду психолога рада и организације.
Предуслови за полагање: Положени испити: Основе психологије рада, Управљање каријером, Психологија међуљудских односа
Облици наставе: Предавања: 2 часа недељно (26 сата) Вежбе: 2 часа недељно (26 сата)
Обавезе студената: Присуствовање предавањима и вежбама, припрема за дискусије и учешће у дискусијама. Самостално претраживање, проучавање литературе. Планирање, извођење и презентација истраживачког пројекта.
Начин оцењивања рада и резултата: реализација и извештај о истраживачким активностима - 40% припрема и излагање на часу – 10% учешће у дискусији – 10% усмени испит – 40%
План курса:

1. недеља
предавање - Увод у Психологију менаџмента
Менаџмент организација Менаџмент и менаџери Менаџерске функције и улоге Карактеристике и особине менаџера Менаџмент – динамичан процес

1. недеља
вежбе - Увод у Психологију менаџмента
Менаџмент организација Менаџмент и менаџери Менаџерске функције и улоге Карактеристике и особине менаџера Менаџмент – динамичан процес

2. недеља
предавање - Увод у Психологију менаџмента
Менаџмент организација Менаџмент и менаџери Менаџерске функције и улоге Карактеристике и особине менаџера Менаџмент – динамичан процес

2. недеља
вежбе - Увод у Психологију менаџмента
Менаџмент организација Менаџмент и менаџери Менаџерске функције и улоге Карактеристике и особине менаџера Менаџмент – динамичан процес

3. недеља
предавање - Управљање људским ресурсима
Менаџмент људских ресурса као пословна функција и научна дисциплина Место менаџмента људских ресурса у домаћим предузећима Приступи увођењу менџмента људских ресурса у предузеће у транзицији Планирање, регрутовање, селекција, усмеравање, обучавање и образовање, процена перформанси запослених и развој људских ресурса Елементи радне средине и људски ресурси: вођење, организовање и мотивисање запослених и комуникације у организацији

3. недеља
вежбе - Управљање људским ресурсима
Менаџмент људских ресурса као пословна функција и научна дисциплина Место менаџмента људских ресурса у домаћим предузећима Приступи увођењу менџмента људских ресурса у предузеће у транзицији Планирање, регрутовање, селекција, усмеравање, обучавање и образовање, процена перформанси запослених и развој људских ресурса Елементи радне средине и људски ресурси: вођење, организовање и мотивисање запослених и комуникације у организацији

4. недеља
предавање - Управљање људским ресурсима
Менаџмент људских ресурса као пословна функција и научна дисциплина Место менаџмента људских ресурса у домаћим предузећима Приступи увођењу менџмента људских ресурса у предузеће у транзицији Планирање, регрутовање, селекција, усмеравање, обучавање и образовање, процена перформанси запослених и развој људских ресурса Елементи радне средине и људски ресурси: вођење, организовање и мотивисање запослених и комуникације у организацији

4. недеља
вежбе - Управљање људским ресурсима
Менаџмент људских ресурса као пословна функција и научна дисциплина Место менаџмента људских ресурса у домаћим предузећима Приступи увођењу менџмента људских ресурса у предузеће у транзицији Планирање, регрутовање, селекција, усмеравање, обучавање и образовање, процена перформанси запослених и развој људских ресурса Елементи радне средине и људски ресурси: вођење, организовање и мотивисање запослених и комуникације у организацији

5. недеља
предавање - Управљање људским ресурсима
Менаџмент људских ресурса као пословна функција и научна дисциплина Место менаџмента људских ресурса у домаћим предузећима Приступи увођењу менџмента људских ресурса у предузеће у транзицији Планирање, регрутовање, селекција, усмеравање, обучавање и образовање, процена перформанси запослених и развој људских ресурса Елементи радне средине и људски ресурси: вођење, организовање и мотивисање запослених и комуникације у организацији

5. недеља
вежбе - Управљање људским ресурсима
Менаџмент људских ресурса као пословна функција и научна дисциплина Место менаџмента људских ресурса у домаћим предузећима Приступи увођењу менџмента људских ресурса у предузеће у транзицији Планирање, регрутовање, селекција, усмеравање, обучавање и образовање, процена перформанси запослених и развој људских ресурса Елементи радне средине и људски ресурси: вођење, организовање и мотивисање запослених и комуникације у организацији

6. недеља
предавање - Управљање каријером
Фактори професионалног опредељења. Комплексно сагледавања избора професије. Чиниоци и токови каријере. Психолошки аспекти промене посла Упознавање са методама и техникама рада у овој области

6. недеља
вежбе - Управљање каријером
Фактори професионалног опредељења. Комплексно сагледавања избора професије. Чиниоци и токови каријере. Психолошки аспекти промене посла Упознавање са методама и техникама рада у овој области

7. недеља
предавање - Управљање каријером
Фактори професионалног опредељења. Комплексно сагледавања избора професије. Чиниоци и токови каријере. Психолошки аспекти промене посла Упознавање са методама и техникама рада у овој области

7. недеља
вежбе - Управљање каријером
Фактори професионалног опредељења. Комплексно сагледавања избора професије. Чиниоци и токови каријере. Психолошки аспекти промене посла Упознавање са методама и техникама рада у овој области

8. недеља
предавање - Управљање каријером
Фактори професионалног опредељења. Комплексно сагледавања избора професије. Чиниоци и токови каријере. Психолошки аспекти промене посла Упознавање са методама и техникама рада у овој области

8. недеља
вежбе - Управљање каријером
Фактори професионалног опредељења. Комплексно сагледавања избора професије. Чиниоци и токови каријере. Психолошки аспекти промене посла Упознавање са методама и техникама рада у овој области

9. недеља
предавање - Управљање променама
Промене су услов за опстанак на тржишту. Организацијске препреке променама. Препреке у људима. Методе сагледавања отпора прпоменама – визија, едукација, прерасподела одговорности, промене у комуникацијама.

9. недеља
вежбе - Управљање променама
Промене су услов за опстанак на тржишту. Организацијске препреке променама. Препреке у људима. Методе сагледавања отпора прпоменама – визија, едукација, прерасподела одговорности, промене у комуникацијама.

10. недеља
предавање - Управљање променама
Промене су услов за опстанак на тржишту. Организацијске препреке променама. Препреке у људима. Методе сагледавања отпора прпоменама – визија, едукација, прерасподела одговорности, промене у комуникацијама.

10. недеља
вежбе - Управљање променама
Промене су услов за опстанак на тржишту. Организацијске препреке променама. Препреке у људима. Методе сагледавања отпора прпоменама – визија, едукација, прерасподела одговорности, промене у комуникацијама.

11. недеља
предавање - Нацрт истраживачког пројекта
Избор пробема у договору са ментором Израда нацрта, презентација нацрта

11. недеља
вежбе - Нацрт истраживачког пројекта
Избор пробема у договору са ментором Израда нацрта, презентација нацрта

12. недеља
предавање - Нацрт истраживачког пројекта
Реализација истраживања

12. недеља
вежбе - Нацрт истраживачког пројекта
Реализација истраживања

13. недеља
предавање - Нацрт истраживачког пројекта
Презентација

13. недеља
вежбе - Нацрт истраживачког пројекта
Презентација
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Чизмић, С. ед. ( 1995) Психологија и менаџмент. Институт за психологију Београд.
Wren i Woich (1994) Menadžment. Privredni pregled. Beograd
Вујић, Д., Менаџмент људских ресурса и квалитет. Центар за примењену психологију.Београд, 2003.
Herr, E, L,. Cramer, S.H. Career Guidance and Counseling Through Lifespan. HarperColling Publishers. New York, 1992. преводени делови књиге
Котер, Џ.., Вођење промена. Желнид. Београд, 1989., 13 - 65; 83 – 101.
↑↑↑