Psihologija

Курс:
Психоонкологија и палијативно збрињавање (психолошки аспекти)
Предавачи: др Тамара Кликовацванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: -
Циљ изучавања курса: -
Предуслови за полагање: -
Облици наставе: -
↑↑↑