Psihologija

Курс:
Мировна психологија (осн.)
У оквиру предмета: Мировна психологија
Предавачи: др Драган Попадићредовни професор
др Тинде Ковач-Церовићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: 1.Социјални конфликти: појам, врсте, функције, структура, динамика 2. Психолошке димензије конфликата 3. Начини решавања конфликата: преговарање и посредовање 4. Помирење 5. Превенција конфликата 6. Претпоставке и процеси изградње одрживог мира
Циљ изучавања курса: Мировна психологија је курс који студентима психологије помаже да разумеју сложеност социјалних конфликата као и да препознају, коректно интерпретирају и анализирају конфликте у различитим областима и контекстима.
Предуслови за полагање: нема
Облици наставе: Недељна предавања уз коришћење ЛЦД пројектора, групну дискусију и позване госте, уз 4x4 сата у блоку за вежбе са симулацијом конфликта, и 4 сата вежби
План курса:

1. недеља
предавање - Социјални конфликти - појам, врсте, функције
1. Социјални конфликти 1.1. Појам и врсте конфликата 1.2. Функције конфликата 1.3. Структура конфликата: конфликтна ситуација, конфликтно понашање, конфликтни ставови

2. недеља
предавање - Психолошке димензије конфликта
2. Психолошке димензије конфликата 2. 1. Селективно опажање 2. 2. Стереотипизирање. 2. 3. Подела ми-они 2. 4. Дехуманизација непријатеља

3. недеља
предавање - Динамика конфликата
3. Динамика конфликата 3.1. Ескалација 3. 2. Деескалација 4. Типови понашања у сукобима 4. 1. Повлачење 4.2. Попуштање 4.3. Сарадња 4.4. Компетиција 5. Специфичности међугрупних конфликата

4. недеља
вежбе - . Природа конфликата: симулација

5. недеља
вежбе - . Природа конфликата: симулација (блок)

6. недеља
предавање - Начини решавања конфликата
7. Начини решавања конфликата 7.1. Формирање коалиција 7.2. Налажење надређеног циља 7.3. Кооперативно учење 7.4. Постепени реципрочни уступци 7.5. Културноспецифични облици разрешавања конфликата

7. недеља
предавање - Преговарање
8. Преговарање 8.1 Фазе преговарања 8.2 Психолошке баријере у преговарању

8. недеља
предавање - Арбитража и посредовање
9. Улога треће стране 9.1 Арбитража 9.2 Посредовање 9.2.1 Облици посредовања 9.2.2 Улога медијатора 9.2.3 Фазе у посредовању

9. недеља
вежбе - Посредовање у сукобима: симулација (блок)

10. недеља
вежбе - Посредовање у сукобима: симулација (блок)

11. недеља
предавање - Помирење
11. Помирење 11. 1. Помирење у интерперсоналним конфликтима 11. 2. Помирење у интергрупним конфликтима

12. недеља
предавање - Превенција конфликата и изградња мира
12. Превенција конфликата 12.1. Превентивни механизми 12.2. Превентивна дипломатија 13. Изградња мира 13. 1. Претпоставке изградње мира 13. 2. Процеси изградње мира

13. недеља
вежбе - Студентски радови и групна дискусија
14. Приказивање студентских радова и групна дискусија - Студенти излажу своје есеје и учествују у групној дискусији

14. недеља
- - припрема за испит

15. недеља
- - испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1. Попадић, Д., Плут, Д., Ковач-Церовић, Т. (уредници) (1996): Социјални конфликти: карактеристиуке и начин решавања. Београд: Мост 2. Попадић, Д. (уредник) (2000), Увод у мировне студије. Београд:
↑↑↑