Psihologija

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јунски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 18. до 21.05. 2020.
  • уплата најкасније до: 22.05. 2020. /до 40%/
  • провера услова и приговори: 22.05. 2020.
  • испити: од 01.06. до 27.06. 2020.
I ГОДИНА
Когнитивна психологија
22.6. у 12:30 Амф, 101

Mотивација и емоције
27.6. у 13 Амф, 101

Увод у квалитативна истраживања, Kвалитативна истраживања
25.6. у 11:30 Амф

Mетодологија психолошких истраживања
22.6. у 15:30 Амф, 101

Статистика у психологији 1 - писмени испит
21.6. у 14:30 Амф

Статистика у психологији 2 - писмени испит
21.6. у 12 Амф, 101

Статистика у психологији 2 - усмени испит
22.6, 23.6. и 25.6. 106

Физиологија нервног система, Биолошка психологија
24.6. у 8:30 Амф.

Генетика
24.6. у 11:30 103

Психологија опажања
23.6. у 15:30 101,103

Историјски увод у психологију
25.6. у 9 101II ГОДИНА
Психологија индивидуалних разлика
26.6. у 18 Амф, 103

Психологија личности
22.6. у 9 Амф.

Увод у развојну психологију, Развојна психологија, Развојна психологија 1
26.6. у 10 Амф, 101

Психологија учења
23.6. у 9 251

Психологија памћења и мишљења, Општа психологија 2 - памћење и мишљење
22.6. у 10 208

Психологија менталног здравља
23.6. у 14 Амф.

Психометрија 1 и 2, Принципи психолошког тестирања
*Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-а, где ће бити објављено и време одржавања испита
24.6. 106III ГОДИНА
Генетика
24.6. у 11:30 103

Општа психопатологија
24.6. у 17 Амф.

Колоквијум из Психологије интелигенције - за генерације које су слушале курс ранијих година
26.6. у 8:30 103

Психологија интелигенције, Педагошка психологија 2
26.6. у 12:30 Амф, 101

Увод у психологију образовања
26.6. у 15:30 Амф.

Педагошка психологија 1
25.6. у 18:30 103

Социјализација, Социјална перцепција и интеракција, Социјална психологија 1
27.6. у 8 Амф, 101, 103, 105

Основе психологије рада и организације, Основе психологије рада
23.6. у 13 103

Психопатологија деце и младих
26.6. у 10 283, 210

Психологија менталног здравља, Ментална хигијена (двосеместрални, програми пре 2006.год)
22.6. у 10 105

Основи психотерапије и саветовања
22.6. у 18:30 Амф.

Увод у клиничку психологију
25.6. у 8:30 Амф

Kаријерa и организација, Каријера
25.6. у 14:30 101, 103

Неуропсихологија (проф. др Драган Павловић)
24.6. у 14:30 Амф.

Развојна психопатологија
27.6. у 10:30 Амф

Психологија религије
27.6. у 10:30 Амф.

Психологија породице
25.6. у 8:30 Амф

Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања
26.6. у 8 105IV ГОДИНА
Психолошке школе и правци
25.6. у 9 103

Примењена социјална психологија, Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања
26.6. у 8 105 или 104

Одабране теме из статистике и психометрије *Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-а, где ће бити објављено и време одржавања испита
24.6. 106

Психологија уметности
23.6. у 15:30 101,103

Клиничка психологија са психодијагностиком, Методе клиничке процене - предаја досијеа
17.6. у 14 257

Клиничка психологија са психодијагностиком
24.6. у 13 257

Основе клиничке процене
23.6. у 8:30 Амф.

Методе клиничке процене
23.6. у 10:30 103

Вештине саветовања, Вештине психолошког саветовања
25.6. у 9 258

Психотерапијски модалитети, Теорија и пракса психотерапије и саветовања
25.6. у 9 258

Интервенције у кризи
22.6. у 17 Амф.

Психопатологија деце и младих 1, Психопатологија деце и младих 2 и Психопатологија деце и младих
26.6. у 10 283,210

Психологија кризних стања, Психологија менталног здравља – специјални део
22.6. у 10 105

Специјална психопатологија, Општа психопатологија - специјални део
24.6. у 14 258

Психопатологија групних процена
27.6. у 10:30 Амф.

Емоционални развој, Афективни развој
24.6. у 9 103

Психологија учења и наставе
26.6. у 15:30 Амф.

Психологија даровитости
у договору са наставником

Комуникацијске вештине
25.6. у 18:30 103

Интеркултурално образовање, Мултикултурално образовање
25.6. у 18:30 103

Морални развој
24.6. у 9 103

Когнитивно процењивање деце 1 и Когнитивно процењивање деце 2
у договору са наставником

Психолошке основе образовне политике
26.6. у 15:30 Amf.

Евалуација знања и образовних исхода
у договору са наставником

Методика наставе психологије
23.6. у 10 105

Психологија зрелог доба и старења
23.6. у 18 Амф.

Психологија деце са потребом за додатном подршком, Психологија деце са посебним потребама - слање портфолија на: olja.jovanovic@f.bg.ac.rs
најкасније 20.6.

Психологија деце са потребом за додатном подршком, Психологија ометених у развоју; Психологија деце са посебним потребама - усмени испит
22.6. у 11 канеларија ЦОН

Психологија међуљудских односа, Психологија међуљудских односа на раду, Психологија и менаџмент, Тимски рад (ОН)
у договору са наставником

Селекција и процењивање запослених
22.6. у 10 103

Људски фактор и безбедност на раду, Инжењерска психологија; Ергономија и људски фактор у савременим технолошким системима
25.6. у 16:30 103

Понашање потрошача и маркетинг; Психологија у маркетингу
22.6. у 10 103

Организационе промене и развој
у договору са наставникомМАСТЕР
Психологија уметности
23.6. у 15:30 101,103

Роршахов метод мрља од мастила (РИМ)- предаја радова
17.6. у 14 257

Аналитичка психологија - Јунговска анализа, предаја радова
17.6. у 14 257

Клиничке неуронауке
24.6. у 14:30 Amf.

Управљање променама
у договору са наставником

Професионална и етичка питања у психологији рада
22.6. у 10 103

Психологија индивидуалних разлика: виши курс
26.6. у 18

Здравствена психологија, Психолошка примарна превенција - предаја рада
до 5.6.

Здравствена психологија,Психолошка примарна превенција, Практикум из психолошке превенције - усмени испит
22.6. у 12 264

Посебни модалитети клиничке процене - Генограм
23.6. у 10 282 и 258

Школска психологија
25.6. у 18:30 103

Психолошке основе образовне политике
26.6. у 15:30 Amf.

Морални развој (мастер)
24.6. у 9 103

Мултикултурално образовање, Интеркултурално образовање
25.6. у 18:30 103

Рационално - емотивна бихејвиорална терапија
25.6. у 9 258

Етичка питања у клиничкој психологији, Етичка и критичка питања у клиничкој психологији
25.6. у 8:30 Амф.
↑↑↑