Psihologija

 • Психологија рада
  Психологија потрошача
  Социјални маркетинг
 • 1989 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1999 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: УКЉУЧЕНОСТ ПОТРОШАЧА)
 • 2007 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ПСИХОЛОШКИ АСПЕКТИ ТРЖИШНЕ ПОЗИЦИЈЕ ПРОИЗВОДА)
 • 2016 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2008 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ПСИХОЛОГИЈА РАДА)
 • 1999 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: КАДРОВСКА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2005 -  2009 -  Регрутовање и селекција (мастер-студије, смер Организација и менаџмент људским ресурсима)
  Економски факултет, Београд, Србија (гостујући професор)
 • 2009 -  Управљање компетенцијама (мастер-студије, смер Организација и менаџмент људским ресурсима)
  Економски факултет Универзитета у Београду, Београд, Србија (гостујући професор)
 • 2003 -  Црвени крст Србије  (Члан Комисије за информисање, Председник Комисије (од 2011))
 • 2005 -  The American Psychological Association Division of International Psychology  (International Liaison)
 • 1994 -  2001 - Члан и секретар редакције часописа Психологија  (чланство)
 • 2010 -  Члан редакције Психолошких истраживања  (чланство)
 • 2005 -  APA Division for International Psychology, Member of the Mentorship Committee  (чланство)
 • 2014 -  Global Organisation for Humanitarian Work Psychology, GOHWP, member  (чланство)
 • 1989 -  Serbian Psychological Association, member  (чланство)
 • 2012 -  Psi Chi, Honor Society in Psychology, Fordham University Chapter, member  (чланство)
 • 2012 -  European Social Marketing Association, ESMA, member; member of the First ESMA Conference team - 2012  (чланство)
 • 2011 -  2016 - Идентификација, мерење и развој когнитивних и емоционалних компетенција важних друштву оријентисаном на европске интеграције, Институт за психологију
  Институт ѕа психологију
 • 2006 -  2010 - Психолошки проблеми у контексту друштвених промена - Психолошки проблеми запослених у условима либерализованог тржишта
  ИНСТИТУТ ЗА ПСИХОЛОГИЈУ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
 • 2008 -  2010 - Подстицање реформи у привреди Србије - раст, запосленост и конкуренција
  Научно-истраживачки центар Економског факултета Универзитета у Београду
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑