Klasične nauke

Античко предање у књижевности
Предавачи: др Душан Поповићдоцент
др Ненад Ристовићредовни професор
изборни предмет
Број бодова: 8.00
Садржај предмета: Упознавање студената са античком књижевном традицијом у европским књижевностима, са посебним нагласком на српској књижевности. Садржај предмета чини историјат и путеви преношења и усвајања античког књижевног наслеђа и надахнућа античком књигом у европским књижевностима и у српској књижевности, подједнако кроз књижевноисторијску и књижевнотеоријску оптику, по књижевним епохама и према формалним литерарним обележјима. Због опсежности и сложености материје овога предмета настава се прилагођава интересовањима и афинитетима сваког студента понаособ, како би се и кроз наставу овог предмета студентима омогућила квалитетна припрема за писање магистарског рада. Издваја се неки нарочито значајан феномен рецепције античке књижевности, махом по књижевнотеоријским обележјима, а на коме се могу лепо видети све историјске мене у рецепцији и посебности у појединим књижевним срединама. Тај део наставе предвиђен је за први семестар студија.
Циљ изучавања предмета: Проширивање знања из историје књижевности студената класичне филологије на поантичке књижевне епохе и примена знања из античке књижевности на књижевну анализу дела насталих под утицајем античке књижевне традиције у каснијим књижевним епохама.
Предуслови за полагање: Проширивање знања из историје књижевности студената класичне филологије на поантичке књижевне епохе и примена знања из античке књижевности на књижевну анализу дела насталих под утицајем античке књижевне традиције у каснијим књижевним епохама.
Облици наставе: Предавања и вежбе.
Обавезе студената: Похађање предавања и вежби.
Постојећи курсеви:
↑↑↑