Arheologija

Курс:
Методологија физичке антропологије (мастер)
Предавачи: др Софија Стефановићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Кранијални скелет. Кости горњих удова.Кости доњих удова. Кости трупа. Утврђивање индивидуалне старости деце и младих особа. Утврђивање индивидуалне старости одраслих. Утврђивање пола према посткранијалном скелету. Остеометријске тачке и мере лобање и посткранијалног скелета Неметричке варијације. Изложеност инфективним патогенима. Повреде на костима. Идентификација кремираних људских остатака. Анализа кремираних људских остатака.
Циљ изучавања курса: Курс је напредна обука у анализи људских скелетних остатака, кроз савладављње остеологије човека и упућивање у све макроскопске методе које се примењују у физичкој антропологији.
Предуслови за полагање: Положен испит из физичке антропологије на основним студијама
Облици наставе: предавања и вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Buikstra, J.E. and Ubelaker, D. H. (editors) 1994. Standards for Data Collection from Human Skeletal Remains. Arkansas Archaeological Survey Research Series 44.
Katzenberg MA, Saunders SR. (Editors) 2008. Biological Anthropology of the Human Skeleton, 2nd Edition. Wiley-Liss.
Општа допунска литература
White, T. D., Black, M.T., Folkens PA. 2012 Human Osteology. Third Edition. San Diego: Academic Press
↑↑↑