Arheologija

Курс:
Бронзано доба Егеје
У оквиру предмета: Бронзано доба Егеје
Предавачи: др Марија Љуштинадоцент
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: У току курса студенти би били упознти са основним одликама тројанске, кикладске, минојске и хеладске културе бронзаног доба (3000 - 1100 г. пре н. е.). Први блок предавања односи се на рађање егејске цивилизације, са тежиштем на приказу тројанске и кикладске културе раног бронзаног доба (3. миленијум п.н.е.). Други блок предавања односи се на "цивилизацију палата" (критско-микенска култура) и на преглед најважнијих налазишта бронзаног доба на Криту и грчком копну. Трећи блок предавања посвећен је мањим тематским целинама, као што су: зидно сликарство на Тери, појва егејско писма, људске жртве у минојској култури, археолошки прилози тзв. Великој егејској сеоби, први налази керамике на витлу и први гвоздени предмети у Егеји.
Циљ изучавања курса: Увод у археологију високо развијених култура бронзаног доба Егеје неопходан је за опште образовање студената. Нека од важнијих питања у проучавању бронзаног доба југоисточне Европе (хронолошки оквири, микенски утицају) не могу се рашавати без познавања културних збивања у егеји током 3. и 2. миленијума пре н. е.
Предуслови за полагање: За праћење курса нису потребни посебни предуслови.
Облици наставе: Усмена предавања и вежбе са слајд пројекцијама
Начин оцењивања рада и резултата: Усмено после одслушаног курса
План курса:

1. недеља
предавање - Историјат истраживања бронзаног доба Егеје и хронолошки оквири

2. недеља
предавање - Хомерова Троја и трагање за Илионом. Стратиграфија Троје

3. недеља
предавање - Важнији археолошки налази из тројанских утврђења. Пријамово благо

4. недеља
предавање - Кикладска уметност раног бронзаног доба

5. недеља
предавање - Ископавања на Тери. Акротири - архитектура, зидно сликарство

6. недеља
предавање - Минојска култура: извори и важнија археолошка налазишта на Криту

7. недеља
предавање - Рано бронзано доба Крита

8. недеља
предавање - Период старих и нових палата (Кнос, Фест, Хагиа Триада, Малија, Закрос)

9. недеља
предавање - Рано и средње бронзано доба грчког копна

10. недеља
предавање - Микенска утврђења и кеамичка производња

11. недеља
предавање - Микенске некрополе: краљевски гробови и ратничка опрема

12. недеља
предавање - Велика егејска сеоба и крај микенске цивилизације
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Arheoloski leksikon (ed. D. Srejovic), Savremena administracija Beograd, 1997.
Blegen, C. W. Troy and Trojans, London 1963.
Cedvik, Dz. Mikenski svet, Beograd 1980.
Hafner, G. Kreta i Helada, Otokar Kersovani, Rijeka 1969.
Hood, S. The Arts in Prehistoric Greece, Penguin Books, Harmodsworth 1978.
Marinatos, S., Hirmer, M. Crete and Mycenae, Thames and Hudson, London 1960.
Mueller-Karpe, H. Handbuch der Vorgeschichte, Band IV, Bronzezeit. Muenchen, 1978. (Tafeln).
Wardle, K. A. The Palace Civilization of Minoan Crete and Nycenaean Greece, 2000-1200 BC. In: Prehistoric Europe. An Illustrated History (ed. B. Cunliffe), Oxford Univesity Press, Oxford-New York, 1998, pp. 202-243.
↑↑↑