Arheologija

Курс:
Бронзано доба Егеје (осн.)
У оквиру предмета: Бронзано доба Егеје
Предавачи: др Марија Љуштинадоцент
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: У току курса студенти би били упознти са основним одликама тројанске, кикладске, минојске и хеладске културе бронзаног доба (3000 - 1100 г. пре н. е.). Први блок предавања односи се на рађање егејске цивилизације, са тежиштем на приказу тројанске и кикладске културе раног бронзаног доба (3. миленијум п.н.е.). Други блок предавања односи се на "цивилизацију палата" (критско-микенска култура) и на преглед најважнијих налазишта бронзаног доба на Криту и грчком копну. Трећи блок предавања посвећен је мањим тематским целинама, као што су: зидно сликарство на Тери, појва егејско писма, људске жртве у минојској култури, археолошки прилози тзв. Великој егејској сеоби, први налази керамике на витлу и први гвоздени предмети у Егеји.
Циљ изучавања курса: Увод у археологију високо развијених култура бронзаног доба Егеје неопходан је за опште образовање студената. Нека од важнијих питања у проучавању бронзаног доба југоисточне Европе (хронолошки оквири, микенски утицају) не могу се рашавати без познава
Предуслови за полагање: За праћење курса нису потребни посебни предуслови.
Облици наставе: Усмена предавања и вежбе са слајд пројекцијама
План курса:

1. недеља
предавање - Историјат истраживања бронзаног доба Егеје и хронолошки оквири
-

2. недеља
предавање - Хомерова Троја и трагање за Илионом. Стратиграфија Троје
-

3. недеља
предавање - Важнији археолошки налази из тројанских утврђења. Пријамово благо
-

4. недеља
предавање - Кикладска уметност раног бронзаног доба
-

5. недеља
предавање - Ископавања на Тери. Акротири - архитектура, зидно сликарство
-

6. недеља
предавање - Минојска култура: извори и важнија археолошка налазишта на Криту
-

7. недеља
предавање - Рано бронзано доба Крита
-

8. недеља
предавање - Период старих и нових палата (Кнос, Фест, Хагиа Триада, Малија, Закрос)
-

9. недеља
предавање - Рано и средње бронзано доба грчког копна
-

10. недеља
предавање - Микенска утврђења и кеамичка производња
-

11. недеља
предавање - Микенске некрополе: краљевски гробови и ратничка опрема
-

12. недеља
предавање - Велика егејска сеоба и крај микенске цивилизације
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Arheoloski leksikon (ed. D. Srejovic), Savremena administracija Beograd, 1997. Odrednice o bronzanom dobu Egeje M. Jevtica prema popisu na p. 1264. Р
Blegen, C. W. Troy and Trojans, London 1963.
Cedvik, Dz. Mikenski svet, Beograd 1980.
- DICKINSON O., The Aegean Bronze Age, Cambridge University Press, 1994.
Општа допунска литература
- HOOD S., The arts in prehistoric Greece, Penguin Books, Harmondsworth 1978.
Marinatos, S., Hirmer, M. Crete and Mycenae, Thames and Hudson, London 1960.
Wardle, K. A. The Palace Civilization of Minoan Crete and Nycenaean Greece, 2000-1200 BC. In: Prehistoric Europe(ed. B. Cunliffe), Oxford Univesity Press, 1998, p. 202/243. Р
↑↑↑