Arheologija

Курс:
Палеодемографија (докт.)
У оквиру предмета: Палеодемографија
Предавачи: др Софија Стефановићредовни професор
др Марко Порчићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Утврђивање најбољег аналитичког приступа за специфичне палеодемографске анализе. Рад на палеодемографској анализи стварног скелетног узорка.
Циљ изучавања курса: Конципирање палеодемографског истраживања за потребе докторског рада или другог научног рада.
Предуслови за полагање: положен испит палеодемографија на мастер студијама
Облици наставе: Менторски рад на конципирању палеодемографског истраживања којим се решава одређени археолошки проблем.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Paleodemography : age distributions from skeletal samples / edited by Robert D. Hoppa, James W. Vaupel. Cambridge : Cambridge University Press, 2002.
Chamberlain, A. Demography in Archaeology, Series: Cambridge Manuals in Archaeology: Cambridge University Press.
↑↑↑