Arheologija

Курс:
Биоархеологија (докт.)
У оквиру предмета: Биоархеологија
Предавачи: др Софија Стефановићредовни професор
др Марко Порчићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Скелети деце дуго су били ван антрополошких истраживања, а током последње деценије су показала да могу пружити бројне драгоцене информације приликом реконструкције прошлости. Студенти ће бити упознати са свим аспектима антрополошке анализе дечијих скелета (утврђивање старости, пола, трагова болести и повреда) као са могућностима тумачења ове узрасне групе у археолошком контексту из којег потичу. На материјалу ће бити обучавани у антрополошкој анализи дечијих скелета.
Циљ изучавања курса: Упознавање се могућностима анализе дечијих скелетних остатака и са археолошким проблемима који се могу решавати овим анализама.
Предуслови за полагање: положена биоархеологија на мастер студијама
Облици наставе: Предавања и рад на анализи дечијих скелетних остатака.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Lewis,М. 2007. The Bioarchaeology of Children: Perspectives from Biological and Forensic Anthropology, Cambridge: Cambridge University Press.
Borić, D., Stefanović, S. 2004. Birth and death: infant burials from Vlasac and Lepenski Vir. Antiquity 78:582-601.
Stefanović, S. 2008. Late Neolithic Boys at the Gomolava Cemetery (Serbia), In: Babies Reborn: Infant/child burials in Pre- and Protohistory. B.A.R. International Series, Oxford: Archaeopress.
↑↑↑