Arheologija

Курс:
Archaeologia analecta (докт.)
У оквиру предмета: Archaeologia analecta
Предавачи: др Александар Палавестраредовни професор
др Бранислав Анђелковићванредни професор
др Вера Васиљевићванредни професор у пензији
др Душан Михаиловићредовни професор
др Ненад Тасићредовни професор
др Сташа Бабићредовни професор
др Мирослав Вујовићванредни професор
др Бобан Трипковићванредни професор
др Софија Стефановићредовни професор
др Дејан Радичевићдоцент
др Јасна Вуковићванредни професор
др Марија Љуштинадоцент
др Весна Димитријевићредовни професор
др Зорица Кузмановићдоцент
др Марко Порчићванредни професор
др Перица Шпехарванредни професор
др Јелена Цвијетићдоцент
др Моника Милосављевићванредни професор
др Милена Гошић Арамадоцент
обавезни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: одабране теме из области археолошког истраживања (теорија, пракса, грађа), с обзиром на потребе кандидата/кандидаткиње и област специјализације; омогућавање тематског, проблемског, теоријског повезивања различитих области специјализације
Циљ изучавања курса: прилагођавање курикулума специфичним потребама кандидата и повезивање различитих потенцијала и области специјализација наставника на Одељењу за археологију на најпродуктивнији начин
Предуслови за полагање: радно знање једног страног језика
Облици наставе: предавања, семинари, самосталан рад
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Thomas, J., ed. (2000) Interpretive Archaeology – A Reader, London, New York: Leicester University Press
Yoffee, N. & A. Sherratt, eds (1997) Archaeological Theory: Who Sets the Agenda? Cambridge University Press
Meskell, L. & R. W. Preucel, eds (2007) A Companion to Social Archaeology, Oxford: Blackwell
↑↑↑