Arheologija

Курс:
Тафономска анализа археозоолошког материјала (докт.)
Предавачи: др Весна Димитријевићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Тафономија. Тафономски процеси. Биоценоза, Танатоценоза. Липтоценоза. Тафоценоза. Ориктоценоза. Распадање животињских костију и зуба под утицајем атмосферских фактора. Величина примерака и степен фрагментације. Врста прелома. Депоновање минералних оксида на животињским костима и зубима. Трагови ватре на животињским костима и зубима: нагореле, карбонизоване и калцинисале кости. Антропогени фактори модификације остеолошких налаза. Биогени фактори акумулације и модификације остеолошких налаза.
Циљ изучавања курса: Упознавање студента са тафономским процесима и могућностима реконструкције акумулације и деструкције археозоолошког материјала, као и других археолошких материјала.
Предуслови за полагање: Беѕ предуслова
Облици наставе: Предавања, вежбе, практичан рад уз консултације са ментором.
План курса:

1. недеља
предавање - Тафономија. Тафономска истраживања у археологији.
Тафономија. Предмет и циљеви тафономске анализе. Историјат дисциплине, тафономска истраживања у археозоологији. Тафономски процеси. Трагови тафономских процеса на животињским костима.

2. недеља
предавање - Презентација резултата тафономске анализе одабраног локалитета/старости/региона

3. недеља
семинар - Презентација и одбрана извештаја о тафономској анализи
Презентација и одбрана извештаја кандидата о тафономској анализи одабраног археозоолошког материјала

4. недеља
семинар - Презентација и одбрана семинарског рада кандидата
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Lyman L., 2001, Vertebrate Taphonomy, Cambridge Manuals in Archaeology, Cambridge University Press, 524 pp.
Dimitrijević V., 1992: Značaj tafonomske analize faune u arheologiji paleolita.- Arheologija i prirodne nauke, naučni skup SANU i VANU, održan 23. i 24.oktobra 1990. u Beogradu i 25.oktobra 1990. u Novom Sadu, SANU, Naučni skupovi, knj.LXIV, Odeljenje ist.n., knj.21: 61-64, Beograd.
Општа допунска литература
Behrensmeyer A.K. & Hill A.P., 1980, Fossils in the making, Vertebrate Taphonomy and Paleoecology, University of Chicago Press, 338 p.
D’Erriko F. & Villa P., 1997, Holes and grooves: the contribution of microscopy and taphonomy to the problem of art origins Journal of Human Evolution, 33, 1–31.
Tyler Faith J., Marean C., Behrensmayer A., 2007, Carnivore competition, bone destruction, and bone density, Journal of Archaeological Science 34: 2025-2034.
↑↑↑