Arheologija

Курс:
Klasična arheologija Grčke – Hronologija i stil
Предавачи: др Сташа Бабићредовни професор
др Зорица Кузмановићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: pregled najznačajnijih arheoloških spomenika antičke Grčke u okviru tradicionalnog hronološkog sistema, sa posebnim osvrtom na stilske karakteristike pojedinih perioda, reprezentovanih tipičnim primerima;
Циљ изучавања курса: ovladavanje tradicionalnim stilsko-hronološkim sistemom klasifikovanja arheoloških i istorijskoumetničkih spomenika antičke Grčke;
Предуслови за полагање: početni obavezni kurs bez preduslova
Облици наставе: predavanja, diskusije
Обавезе студената: redovno pohađanje
Начин оцењивања рада и резултата: provera znanja - test u 6. nedelji nastave, zavrsni pismeni ispit na zadatu temu
План курса:

1. недеља
предавање - Hronologija klasične Grčke

2. недеља
предавање - Geometrijski period

3. недеља
предавање - Orijentalizirajući stil

4. недеља
предавање - Nastanak polisa

5. недеља
предавање - Arhaika – pojava kamene plastike

6. недеља
- - provera znanja - test
Литература: • Boardman, J. (1964) The Greek Art, London: Thames & Hudson • Cermanović-Kuzmanović, A. (1977) Grčke slikane vaze, Beograd: Službeni list • Levy, P. (1980) Atlas of the Greek World, Oxford: Phaidon

7. недеља
предавање - Crno- i crvenofiguralni stil

8. недеља
предавање - Skulptura V veka

9. недеља
предавање - Arhitektura V veka

10. недеља
предавање - Skulptura IV veka

11. недеља
предавање - Zanatske umetnosti – toreutika, gliptika

12. недеља
предавање - Helenizam – stil i motivi

13. недеља
семинар - Završna razmatranja i diskusija

14. недеља
- - priprema ispita
Литература: • Boardman, J. (1964) The Greek Art, London: Thames & Hudson• (1974) Athenian Black-Figure Vases, London: Thames & Hudson, • (1975) Athenian Red-Figure Vases, London: Thames & Hudson, 1978) Greek Sculpture: The Archaic Period, London: Thames & Hudson

15. недеља
- - ispit
↑↑↑