Arheologija

 • ВИЗАНТОЛОГИЈА (историја Византије; византијска цивилизација; однос Византије и јужнословенских држава; византијска филологија и књижевност)
  БАЛКАН У СРЕДЊЕМ ВЕКУ; ИСТОРИЈА СРЕДЊОВЕКОВНЕ СРБИЈЕ
 • 1998 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2002 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ЦАРИГРАДСКИ ПАТРИЈАРСИ И ЦАРЕВИ МАКЕДОНСКЕ ДИНАСТИЈЕ)
 • 2005 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: КОМНИНИ У ЦАРИГРАДУ(1057-1185).ЕВОЛУЦИЈА ЈЕДНЕ ВЛАДАРСКЕ ПОРОДИЦЕ)
 • (2005 - 2005) Institut za vizantijske studije Nacionalna istrazivacka fondacija, Atina Grčka
 • 2015 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: ВИЗАНТОЛОГИЈА)
 • 2011 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ВИЗАНТОЛОГИЈА)
 • 2006 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ВИЗАНТОЛОГИЈА)
 • 2003 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ВИЗАНТОЛОГИЈА)
 • 1999 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ВИЗАНТИЈЕ)
 • 2008 -  2008 -  Византијска поезија 12. века и њен политички значај (читав семестар као блок семинар - 15 предавања)(на грчком језику)
  Универзитет у Јањини, Филозофски факултет, Јањина, Грчка (гостујући професор)
 • 2008 -  Развој српске средњовековне државе Немањића у сенци Византије (12-14. век) (на грчком језику)
  Универзитет у Јањини, Семинар за средњовековну и византијску филологију, Јањина, Грчка (предавање по позиву)
 • 2010 -  Цариград у "мањим" историјским изворима од 9. до 11. века
  Универзитет у Минхену, Минхен, СР Немачка (предавање по позиву)
 • 2010 -  Георгије Пахимер као писац и његова Историја
  Универзитет у Келну, Келн, СР Немачка (предавање по позиву)
 • 2010 -  Георгије Пахимер као историчар и као писац
  Универзитет у Јањини, Јањина, Грчка (предавање по позиву)
 • 2009 -  2010 -  Античка и византијска историја, програм "Студије хеленске културе"
  Отворени Универзитет Кипра, Никозија, Република Кипар (гостујући професор)
 • 2011 -  "Византијска политика ка Балкану од 9. до 13. века и рађање српске средњовековне државе" (на енглеском језику).
  Централно-европски унивeрзитет у Будимпешти, Будимпешта, Мађарска (предавање по позиву)
 • 2011 -  "Писац у сенци историчара: историјско дело Георгија Пахимера и његова књижевна вредност" (на енглеском језику).
  Централно-европски унивeрзитет у Будимпешти, Будимпешта , Мађарска (предавање по позиву)
 • 2011 -  "Србија Немањиних наследника и византијски свет крајем 12. и у 13. веку" (на енглеском језику).
  Универзитет у Софији "Свети Климент Охридски", Софија, Бугарска (предавање по позиву)
 • 2011 -  "Литерарна вредност Историје Георгије Пахимера"(на енглеском језику).
  Универзитет у Софији "Свети Климент Охридски", Софија, Бугарска (предавање по позиву)
 • 2009 -  2012 - Филозофски факултет у Београду  (продекан за научноистраживачки рад и међународну сарадњу)
 • 2009 -  Члан редакције часописа Byzantinische Zeitshcrift (ASCII, ERIH A)  (чланство)
 • 2010 -  Институт друштвених наука, Београд  (Члан Управног одбора )
 • 2010 -  2010- Оснивач и управник Центра за Кипарске студије на Филозофском факултету [www.centarzakiparskestudije.rs]  (чланство)
 • 2012 -  2012 – Сyоснивач и потпредседник Српског друштва за византијске и хеленске студије  (чланство)
 • 2011 -  2011- Члан редакције часописа Радови завода за хрватску повијест, Филозофски факултет Загреб  (чланство)
 • 2011 -  2011- Члан Међународног научног већа Центра за историју и културу Медитерана и Југоисточне Европе Waldemar Ceran–Ceraneum, Универзитет у Лођу, Пољска  (чланство)
 • 2010 -  2015 - Филозофски факултет у Београду  (управник центра)
 • 2001 -  2005 - Унутрашњи преображај Византије, од 10. до 12. века
  Византолошки институт САНУ (научни сарадник)
 • 2005 -  2010 - Византијски свет у променама, од 10. до 13. века (Ев. бр. А147028
  Византолошки институт САНУ (научни сарадник)
 • 2011 -  2014 - Хришћанска култура на Балкану у средњем веку: Византијско царство, Срби и Бугари од 9. до 15. века (ев. бр. 177015)
  Филозофски факултет у Београду (Руководилац пројекта)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑