Arheologija

 • Позновизантијска историја
  Византијско-јужнословенски односи
 • 1980 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1985 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ОБЛАСНИ ГОСПОДАРИ У ВИЗАНТИЈИ КРАЈЕМ XII И У ПРВИМ ДЕЦЕНИЈАМА XIII ВЕКА)
 • 1991 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ВРЕМЕ ЈОВАНА V ПАЛЕОЛОГА (1332-1391))
 • (1985 - 1986) Centar za vizantijska istraživanja, Atina, Grčka
 • (1997 - 1998) Dumbarton Oaks, Washington DC, USA
 • 2006 - редовни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ВИЗАНТОЛОГИЈА)
 • 2005 -  2005 -  Одабрана поглавља из културне историје Византије
  Филозофски факултет, Нови Сад, Република Србија (циклус предавања)
 • 2006 -  2006 -  Страх од Турака
  Византолошки музеј, Верија, Грчка (предавање по позиву)
 • 1989 -  1989 -  Византијске кратке хронике као извор за историју 16. века
  Установа Гуландри Хорн, Атина, Грчка (предавање по позиву)
 • 2007 -  Византолошки институт САНУ  (заменик директора Византолошког института САНУ)
 • 1998 -  Зборник радова Византолошког института, Београд (члан редакције)  (чланство)
 • 2005 -  Наша прошлост, Краљево (члан редакције)  (чланство)
 • 2007 -  Матични одбор за историју, археологију и етнологију (одбор Министарства за науку) (председник)  (чланство)
 • 1998 -  Национални комитет за византологију (члан)  (чланство)
 • 2006 -  2009 - Филозофски факултет у Београду  (управник одељења)
 • 2001 -  2005 - Византијски извори за историју народа Југославије, том 5
  Византолошки институт САНУ (превођење и коментарисање вести византијских писаца 13. века )
 • 2006 -  2010 - Последње столеће Византије и Србије
  Византолошки институт САНУ (превођење и коментарисање вести византијских писаца 15. века)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑