Andragogija

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Образовање одраслих у различитим концептима и моделима социјалних интервенција

2. недеља
предавање - Системске и еколошке перспективе образовних интервенција

3. недеља
предавање - Модели кризне интервенције

4. недеља
предавање - Хуманистичке и егзистенцијалистичке перспективе образовне интервенције

5. недеља
предавање - Комуникацијски модели и теорије улога

6. недеља
предавање - Образовање одраслих и социјални развој заједнице

7. недеља
предавање - Обр. и социјална експанзивност одраслих; обр. одраслих и миграцијски процеси
Образовање и социјална експанзивност одраслих; образовање одраслих и миграцијски процеси (акомодација, акултурација, адаптација, апсорпција, интеграција, партиципација, ресоцијализација)

8. недеља
предавање - Специфични токови социјализације одраслих у функционалним заједницама
Специфични токови социјализације одраслих у функционалним заједницама и технике подршке (саветовање, заступање, преговарање, медијација, лобирање)

9. недеља
предавање - Фазе и нивои образовних интервенција у функционалним заједницама
Фазе и нивои образовних интервенција у функционалним заједницама (идентификација образовних потреба, планирање образовних интервенција, образовна акција и интервенција и модели евалуације образовних интервенција)

10. недеља
вежбе - Демонстрација одабраних техника и вештина

11. недеља
вежбе - Дебата: предности и недостаци одабраних модела интервенције

12. недеља
вежбе - Демонстрација одабраних техника и вештина

13. недеља
вежбе - Дебата: предности и недостаци одабраних модела интервенције

14. недеља
- - Припрема за полагање завршног испита

15. недеља
- - Полагање завршног испита
↑↑↑