Andragogija

РАСПОРЕД ИСПИТА
Августовски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 04. до 16.07. 2019.
  • уплата најкасније до: 13.07. 2019.
  • провера услова и приговори: 17.07. 2019.
  • испити: од 26.08. до 04.09. 2019.
Обавезни предмети
Општа андрагогија
31.08. у 10.00 106

Општа психологија
04.09. у 9.30 101

Основи педагогије
29.08. у 14.00 амф.

Статистика у истраживању образовања
03.09. у 12.00 амф.

Историја образовања одраслих
27.08. у 11.00 103

Основи психологије личности
04.09. у 9.30 101

Андрагошка дидактика
31.08. у 12.00 106

Компаративна андрагогија
27.08. у 11.00 103

Образовање одраслих и економски развој
03.09. у 8.00 105

Основе психологије учења
04.09. у 9.30 101

Основи социјалне психологије
02.09. у 14.00 амф.

Психологија целоживотног развоја
28.08. у 10.00 амф.

Стратегије учења и методе образовања одраслих
03.09. у 12.00 103

Филозофија образовања одраслих
30.08. у 11.00 105

Андрагогија рада
02.09. у 11.00 103

Андрагогија рада (по старом програму)
02.09. у 13.00 272

Политика и системи образовања одраслих
29.08. у 12.00 211

Учење одраслих
31.08. у 14.00 213

Методологија андрагошких истраживања
04.09. у 11.00 101

Увод у андрагошка истраживања
04.09. у 11.00 101

Истраживачке орјентације у андрагогији
04.09. у 11.00 101

Методе и технике истраживања у образовању
04.09. у 11.00 101

Методе и технике истраживања у андрагогији
04.09. у 11.00 101

Менаџмент у образовању одраслих
28.08. у 12.00 101

Образовање старих
05.09. у 15.00 213

Планирање образовања одраслих
27.08. у 13.00 267

Планирање кадрова и образовања
27.08. у 13.00 267

Социјална андрагогија
03.09. у 14.30 103

Андрагогија комуникација и медија
30.08. у 12.00 101

Андрагогија масовних комуникација
30.08. у 12.00 101

Породична андрагогија
03.09. у 14.30 103

Развој људских ресурса
27.08. у 13.00 267

Андрагогија слободног времена
30.08. у 12.00 101

Стручно образовање одраслих
04.09. у 11.00 103

Функционална писменост и кључне компетенције
28.08. у 12.00 101Изборни предмети са одељења
Андрагогија игре и стваралаштва
30.08. у 12.00 101

Образовање одраслих за животну средину
03.09. у 10.00 103

Он-лајн образовање одраслих
26.08. у 15.00 106

Online образовање
26.08. у 15.00 106

Вештине саветовања у образовању одраслих
30.08. у 12.00 101

Драмске технике у образовању одраслих
30.08. у 12.00 101

Образовање и рекреација одраслих
30.08. у 12.00 101

Анализа потреба за вештинама и обукама
04.09. у 11.00 103

Основно образовање одраслих и кључне компетенције
28.08. у 12.00 101

Маркетинг у образовању одраслих
29.08. у 12.00 211

Образовање и комуникационе вештине одраслих
30.08. у 12.00 101

Квалитет у образовању одраслих
02.09. у 11.00 103

Образовање лидера
28.08. у 12.00 101

Организација која учи
27.08. у 13.00 267

Пенолошка андрагогија
04.09. у 14.00 267

Регрутовање и селекција људских ресурса
27.08. у 13.00 267Изборни предмети са других одељења
Општа психопатологија
26.08. у 17.00 амф.
↑↑↑