Andragogija

 • 1. Општа педагогија
  2. Систем васпитања и образовања
  3. Ваншколска педагогија
 • 2011 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2012 - мастер студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2019 - доцент - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ПЕДАГОГИЈА СА МЕТОДОЛОГИЈОМ И ИСТОРИЈА ПЕДАГОГИЈЕ)
 • 2017 - асистент - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ПЕДАГОГИЈА СА МЕТОДОЛОГИЈОМ И ИСТОРИЈА ПЕДАГОГИЈЕ)
 • 2013 - сарадник у настави - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ПЕДАГОГИЈА СА МЕТОДОЛОГИЈОМ И ИСТОРИЈА ПЕДАГОГИЈЕ)
↑↑↑