Andragogija

 • 1988 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1998 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2011 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2016 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: АНДРАГОГИЈА)
 • 2013 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: АНДРАГОГИЈА)
 • 2012 -  Balkan Society for Pedagogy and Education (BASOPED)  (чланство)
 • 2013 -  European Society for Research on the Education of Adults (ESREA)  (чланство)
 • 2011 -  Друштво андрагога Србије  (чланство)
 • 1997 -  World Conservation Union / Commission on Education and Communication  (чланство)
 • 2012 -  2014 - Образовањем ка запошљавању и активном старењу
  Друштво андрагога Србије (Сениор експерт - анализа и истраживање проблема незапослености и образовања старијих одраслих)
↑↑↑