Vesti i događaji

16
 
Јул
 
2020
Одлука о упису кандидата након друге телефонске прозивке 16.07.2020. године

Универзитет у Београду
Филозофски факултет
05/2-7 бр. 858/1
Београд, 16.07.2020. године

На основу Oдлуке декана бр. 521/1 од 17.4.2020. године Комисија за упис Филозофског факултета, донела је

ОДЛУКУ


На телефонској прозивци одржаној 16. јула 2020. са почетком у 14 ч, кандидати наведени у прилогу ове вести остварили су право на упис.

Кандидати имају право и обавезу да се упишу до 17.07.2020. године од 9 до 13 часова на шалтерима студентске службе Факултета.


Комисија за упис

ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Небојша Грубор,с.р.

Председник Комисије за упис↑↑↑