Pedagogija

 • Процеса сазнавања и учења у настави
 • 1993 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1999 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ПРИРОДА АПСТРАХОВАЊА И УОПШТАВАЊА У НАСТАВИ МЛАЂИХ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ)
 • 2010 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: Врсте и функције задатака у настави)
 • 2011 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ДИДАКТИКА СА МЕТОДИКОМ)
 • 1999 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ДИДАКТИКА)
 • 1993 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ДИДАКТИКА)
 • 2001 -  2002 -  Општа педагогија
  Виша васпитачка школа у Шапцу, Шабац, Србија (гостујући професор)
 • 2007 -  Члан редакције часописа Настава и васпитање  (чланство)
 • 2002 -  Образовање и учење - претпоставке европских интеграција
  Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑