Klasične nauke

Курс:
Латинска и грчка стилистика (мастер)
У оквиру предмета: Латинска и грчка стилистика
Предавачи: др Војин Недељковићредовни професор
др Дарко Тодоровићванредни професор
др Горан Видовићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријски део наставе посвећен је савладавању основних стилистичких појмова, као и типологији и историјском развоју стила у класичним књижевностима. Практични део наставе посвећен је раду на изворним текстовима.
Циљ изучавања курса: упознавање са основима теорије стила, стилском анализом и њеном применом на грчке и латинске књижевне текстова
Предуслови за полагање: --
Облици наставе: предавања; вежбања
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
A. Sidgwick, Lectures on Greek Prose Composition, London, 1887.
J. Carrière, Stylistique grecque. L’usage de la prose attique. Paris, [1967].
G. Maurach, Lateinische Stilübungen. Ein Lehrbuch zum Selbstunterricht, Darmstadt, 1997.
J. Marouzeau, Traité de stylistique latine, Paris, 1962.
Општа допунска литература
K. F. v. Nägelsbach / I. v. Müller, Lateinische Stilistik, Darmstadt, repr. 1967.
J. D. Denniston, Greek Prose Style, Oxford, 1952.
↑↑↑