Izdanja

Реалност и илузије

Дејан Тодоровић

Година издања: 2014 .
Формат (цм): 20 цм
Број страна: 223

Замислите да немате чула...
Замислите да ништа не видите, да ништа не чујете, да не можете ништа да омиришете нити да окусите нити да опипате. И још замислите да не осећате своје тело - да нисте свесни да имате руке, ноге, главу... да се не осећате уморним али ни одмореним, да нисте гладни али ни сити, да нема бола али ни олакшања кад бол утихне. Да нисте свесни ни света око себе ни себе сама...
Шта још остаје од душевног живота ако смо лишени чула која нас обавештавају о збивањима у спољашњем свету и у унутрашњости организма? Чега смо још свесни осим онога што нам доносе вид, слух, додир, укус, мирис и телесна чула? Свесни смо својих осећања, сећања, размишљања, маштања... Али, на шта би се ови доживљаји односили, о чему би били када не би постојали чулни садржаји на које бисмо усмеравали своја осећања, којих бисмо се сећали, о којима бисмо размишљали и за којима бисмо маштали?

-------------------------

Поредећи монографију Дејана Тодоровића са другим прегледним књигама ове врсте, можемо уочити једну специфичност, а то је бројност и систематичност илустрација описаних феномена (монографија укључује осам панела, сваки са десетинама слика). Посебан квалитет овог текста је добар баланс између стручности, тј. научне озбиљности и разумљивости, а то је квалитет који ретко среће у научној публицистици. Из овога следи да ће монографија бити корисна стручњацима, али и студентима и широј академској публици. Такође, монографија укључује и резултате истраживања самог аутора која су релевантна за тему која се обрађује. Наиме, Дејан Тодоровић више од две деценије истражује феномене визуелних илузија (нарочито у области опажања светлине, али и кретања и форме), као и ефекте контекста у разноврсним перцептивним феноменима (од опажања рељефности до опажања правца погледа). Своје радове објавио је у бројним водећим часописима из ове области чиме је стекао високу научну репутацију међу колегама у свету.

Из рецензије проф. др Слободана Марковића

... оваква структура поглавља омогућава да књига постигне слојевитост потребну за различите врсте публике. Радознали или млађи читаоци могу да се задовоље бројним илузијама и њиховим варијацијама. Нешто образованији читаоци могу да се упознају са релевантним аспектима конструкције илузија, и да се задрже на овим научно популарним сазнањима. Образованији читаоци са научним претензијама ће моћи да усвоје појмовник једне научне дисциплине и то на врло ненапоран начин. На крају они који се баве Ијудским понашањем и мозгом, могу да сазнају о историји истраживања, теоретисања и експериментисања у осам домена визуелних илузија... Укратко, ова књига представља ретко обухватну збирку визуелних илузија, феномена који нам на један од најдиректнијих надна даје увид у функционисање менталних алгоритама. При томе сама систематизација приказаних илузија представља подухват изузетне оригиналности. Ипак, књига је писана разумљивим и популарним језиком што значи да од ње може имати користи и шира заједница, а не само уско стручни академски кругови.

Из рецензије проф. др Сунчице Здравковић

 

Дејан Тодоровић је рођен 1950. године у Београду. Основну школу и гимназију је похађао у Београду и Бечу. Дипломирао је математику на природно-математичком факултету у Београду, магистрирао је и докторирао на одељењу за психологију Универзитета у Конетикату, САД, а постдокторске студије обавио је на Бостонском универзитету, САД. Као члан интернационалне студијске групе за перцепцију провео је 1995-1996. годину у Центру за интердисциплинаме студије при Универзитету у Билефелду, Немачка. Године 1998-1999 био је гостујући истраживач на Ратгерс Универзитету, САД. Држао је предавања по позиву на универзитетима у САД, Канади, Немачкој, Јапану и Аустралији. Главна подручја његових научних интересовања су експериментална истраживања и математичко моделирање опажања боја, простора и лица, историја психологије опажања и методологија истраживања.

ISBN 978-86-88803-56-4

↑↑↑