Istorija

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час
Упознавање са планом и програмом курса

2. недеља
предавање - Александар и његово наслеђе: универзална монархија I

3. недеља
вежбе - Александар и његово наслеђе: универзална монархија II

4. недеља
предавање - Александрови дијадоси и стварање хеленистичких монархија I

5. недеља
вежбе - Александрови дијадоси и стварање хеленистичких монархија II

6. недеља
предавање - Хеленистичке монархије на успону I: уређење и друштво I

7. недеља
вежбе - Хеленистичке монархије на успону I: уређење и друштво II

8. недеља
предавање - Хеленистичке монархије на успону II: привреда и култура I

9. недеља
вежбе - Хеленистичке монархије на успону II: привреда и култура II

10. недеља
предавање - Хеленистичке монархије на успону III: медјународни односи

11. недеља
предавање - Епиграфски извори за период дијадоха I

12. недеља
вежбе - Епиграфски извори за период дијадоха II

13. недеља
вежбе - Писмена вежба

14. недеља
предавање - Епиграфски и папиролошки извори за период епигона И

15. недеља
вежбе - Епиграфски и папиролошки извори за период епигона II

16. недеља
предавање - Грчки полис у хеленистичком периоду I

17. недеља
вежбе - Грчки полис у хеленистичком периоду II

18. недеља
предавање - Савезне државе хеленистичког света

19. недеља
предавање - Грци и негрци у хеленистичком периоду

20. недеља
вежбе - Грци и негрци у хеленистичком периоду II

21. недеља
предавање - Рим и хеленистички свет I

22. недеља
вежбе - Рим и хеленистички свет II

23. недеља
предавање - Епиграфски извори за односе Рима и хеленистичког света I

24. недеља
вежбе - Епиграфски извори за односе Рима и хеленистичког света II

25. недеља
вежбе - Епиграфски извори за односе Рима и хеленистичког света III

26. недеља
вежбе - Писмена вежба
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
W. Heckel, The Marshals of Alexander’s Empire, London 1992; G. Shipley, The Greek World after Alexander: 323-30 BC, London 2000; F. Chamoux, Hellenistic Civilization, London 2002; A Companion to the Hellenistic World, ed. by A. Erskine, London 2005; A. Chaniotis, War in the Hellenistic World: A Social and Cultural History, London 2005; W. Heckel, Who’s Who in the Age of Alexander the Great: Prosopography of Alexander’s Empire, London 2006
↑↑↑