Istorija

Курс:
Југословенска држава и свет (докт.)
У оквиру предмета: Југословенска држава и свет
Предавачи: др Мира Радојевићредовни професор
др Љубодраг Димићредовни професор
др Александар Животићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теоријска настава обухвата предавања која говоре о међународном положају Југославије, њеном односу према земљама Истока и Запада, суседима и државама Трећег света. Биће разматрана суштина међуратне и послератне спољне политике Југославије, борба за очување државне независности, поверење у Друштво народа и Уједињене нације, однос према балканским суседима и великим силама, одржавање традиционалних савезништава, трагање за новим спољнополитичким оријентацијама, супротстављање трци у наоружању, политици интересних сфера, колонијализму и блоковској подели света. Практична настава: овладавање научним методом; оспособљавање студената да самостално истражују и критички анализирају релевантне историјске изворе и историографску литературу; неговање критичке мисли, културе стручног дијалога и прецизног саопштавања својих мисли и сазнања у усменом облику и путем писаних радова.
Циљ изучавања курса: Продубљивање стечених знања; прихватање и примена научног метода у обради историјских процеса везаних за место и спољну политику Југославије; самостални истраживачки рад; стручно и критичко вредновање историјских извора и историографске литературе.
Предуслови за полагање: Завршене oсновне академске студије историје или дипломске академске студије историје (мастер), редовно похађање наставе и испуњавање договорених обавеза; способност за самостални стручни и научни рад.
Облици наставе: Настава обухвата предавања, вежбе, индивидуалне консултације, дискусије, панел дискусије; самосталне анализе и заједнички рад на изворној грађи и исто
План курса:

1. недеља
предавање - Извори и историографија о спољној политици Југославије
Упознавање са релевантним историјским изворима и фазама друштвеног развоја које су одредиле природу историографске литературе о спољној политици Југославије

2. недеља
предавање - Југославија и међуратни свет
Свет изашао из Првог светског рата; Конференција мира; Колективно признање југословенске државе; Спорна питања

3. недеља
предавање - Југословенска држава у дипломатској историји „Нове Европе“
Краљевина СХС/Југославија и Друштво народа; Настанак Мале Антанте; Односи са традиционалним савезницима; Југославија и СССР

4. недеља
предавање - Југославија, балкански суседи и Италија
Односи са суседним земљама; спорови и савезнишзва; ревизионизми и реваншизми; италијанска „опасност“ и утицај на спољнополитички и унутрашње политички положај Југославије

5. недеља
предавање - Југословенско-француски и југословенско-британски односи
Велике силе савезнице и југословенски простор; перцепција југословенског друштва; политичка, економска и културна сарадња

6. недеља
предавање - Југославија и Трећи Рајх
Политички и економски односи; Немачка национална мањина; Шпански грађански рат, Окупација Чехословачке, Аншлус – суседи; спорна питања

7. недеља
предавање - Југославија у рату
Априлски рат; окупаторска подела Југославије; Влада у избеглиштву: војни и политички покрети – експоненти политике Немачке, Велике Британије, СССР-а; борба за међународно признање

8. недеља
предавање - Југославија и свет 1945.
Југославија, СССР и „земље „народне демократије“; Југославија у сукобу са Западом; свет иза гвоздене завесе; идеологија и међународна политика – револуционарни центар за Балкан, главни анти- империјалистички експонент према Западу, комунистички покрет који иза себе има аутентичну револуцију и стоји „уз бок“ СКП(б)-у; ОУН

9. недеља
предавање - Југославија и Исток - 1
Југославија, СССР и земље „народне демократије 1945-1948. Године одређене истом идеологијом, политичком економском и културном сарадњом

10. недеља
предавање - Југославија и Исток - 2
Време отвореног сукоба 1948- 1953. Сукоб са Информационим бироом, отказивање политичких и економских уговора, економска блокада, оружани нициденти, пропагандни рат, репресија; помирење, поверење и разочарење 1953-1956. Стаљинова смрт, тајна преписка Тито-Хрушчов, Београдска и Московска декларација, догађаји у Мађарској

11. недеља
предавање - Југославија и Запад
Време сукоба 1945-1948. Тршћанска криза, грађански рат у Грчкој, инциденти на границама, идеолошки спорови; време испуњено политичком, економском и војном сарадњом

12. недеља
предавање - Југославија и балкански суседи
Контакти Београда, Атине и Анкаре; Балкански пакт; Запад и Исток на границама Југославије

13. недеља
предавање - Нова спољнополитичка оријентација: Југославија и Трећи свет
Титова путовања у земље Азије и Африке; сусрети Тито- Нехру – Насер; принципи мирољубиве активне коегзистенције; од Бандунга до Београда 1955-1961; Формирање покрета несврстаних земања

14. недеља
предавање - Југославија и велике интернационалне кризе Хладног рата
Југославија и велике интернационалне кризе Хладног рата – Југословенска криза и свет Тршћанска криза; Суецка криза; Мађарска криза, Кубанска криза, Прашко пролеће, Југословенска криза

15. недеља
предавање - Персонални чиниоци у спољној политици
Југословенски политичари и дипломате и државници Истока, Запада и Трећег света

15. недеља
предавање - Mеђуратни свет и свет хладног рата континуитети и дисконтинуитети
: Спољна политика југословенске државе: међуратни свет и свет хладног рата континуитети и дисконтинуитети (Компаративна анализа међународног положаја и спољне политике југословенске државе у 20. веку
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Б. Петрановић, Историја Југославије 1918-1988, III, Beograd 1988.
Општа допунска литература
Љ. Димић, Јосип Броз, Никита Сергејевич Хрушчов и мађарско питање, Токови историје, 1-4, 1998, 23-60.
В. Дедијер, Документи о 1948, I-III, Београд 1979.
Б. Петрановић, Југославија, велике силе и балканске земље 1945-1948, Искуство народне демократије као партијске државе, Београд 1994.
О. А. Вестад, Глобални хладни рат, Београд 2008.
Џ.Л. Гедис, Хладни рат, Београд 2003;
Л. Лис, Одржавање Тита, Америка, Југославија и хладни рат, Београд 2003.
А.Б. Едемскиј, От конфликта к нормализацији. Советско-југославские отношенија в 1953-1956. годах, Москва 2008.
Балкански пакт 1953/1954, Зборник радова, Београд 2008.
↑↑↑