Istorija

Курс:
Друштвени феномени савременог доба (осн.)
Предавачи: др Дубравка Стојановићредовни професор
др Радина Вучетићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: предавања: Демографија, Урбанизација, Индустријализација, Екологија,Финансије,Технологија и комуникације,Наука, Медицина, Женско питање, Детињство у 20 веку, Вежбе: Документарни филм: колико људи може живети на планети Земљи, Филм Dog slum millionaire, филм Grad 24, филм Ako i jedno stablo padne: priča o Frontu za oslobođenje Zemlje, Stefan Hasel, Pobunite se!, Film Doktrina šoka, Film Network, Film Odiseja u svemiru 2001, Film Filadelfija, Film Las Madres de la Plaza de Mayo, Džerom Selindžer, Lovac u žitu
Циљ изучавања курса: циљ је да се студенти упознају са појавама као што су демографија, урбанизација, екологија, финансије, индустрија, положај жена, промене у сфери приватности, које су одредиле модерна друштва
Предуслови за полагање: предмет могу узети студенти завршних гоидна свих студијских група на Филозофском факултету који су дали све предмете са прве и друге године студија. Предмет подразумева знање Енглеског језика
Облици наставе: Нагласак је на вежбама, за сваки час студенти добити филм који треба гледати или књигу коју треба прочитати, о чему ће се на часу водити расправа
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
The Columbia History of the 20th Century, r. Bulliet (ed), New York 1998.
↑↑↑