Istorija

Курс:
Политичка историја Русије/СССР, Источне Европе и Балкана у 20. веку (мастер)
Предавачи: др Алексеј Тимофејевванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Курс је посвећен историји Источне Европе, посебно Русије/СССР, односно Балкана, са анализом најважнијих историјских и политичких аспеката развоја држава на овом простору током 20. века. Посебна пажња посвећује се анализи политичких и дипломатских процеса током 20. века. Прате се важни догађаји (револуције, државни преврати); унутар-политички процеси (идеолошке и политичке поделе и грађански конфликти) и динамика дипломатских промена, сарадње и сукоба, источноевропских и балканских држава са Русијом/СССР, односно источноевропских и балканских држава са Западном Европом. Такође се посебна пажња усмерава и на изучавање проблематике супротстављених националних идеологија.
Циљ изучавања курса: Развијање општих и специфичних знања, способности и вештина потребних за проучавање основних процеса и појава савремене политичке историје Источне Европе, посебно Русије/СССР, односно Балкана и за целовито и компаративно самостално научно истраживање
Предуслови за полагање: завршене основне академске студије и познавање страног језика
Облици наставе: Предавања, вежбе, активна настава, панел дискусије и стручни разговори (са домаћим и гостујућим предавачима), активан рад са изворима, консултације
План курса:

1. недеља
предавање - Русија у I светском рату
Рат и револуције у Русији 1914-1917/18

2. недеља
предавање - Грађански рат и емиграција 1917-1920
Грађански рат, емиграција: идеологија и политика 1917-1920

3. недеља
предавање - Уобличавање новог система 1917/20-1929
Уобличавање новог система: НЕП, "Перманентна револуција" и "Изградња социјализма у једној земљи" 1917(20)-1929

4. недеља
предавање - Наступајући Стаљинизам 1929-1934
Наступајући Стаљинизам 1929-1934 (индустријализација и колективизација)

5. недеља
предавање - Године «чистки» 1934-1938
СССР политика «чистки» 1934-1939

6. недеља
предавање - Велики отаџбински рат 1941-1945
Совјетски савез у Другом светском рату 1941-1945

7. недеља
предавање - Победоносни стаљинизам и епоха "отопљавања" 1945-1964
Победоносни стаљинизам 1945-1953; Друштво и реформе 1953-1964

8. недеља
предавање - «Развијени социјализам»: Епоха «застоја» или Време «конзерватора» 1964-1985
«Развијени социјализам»; «застој»; време «конзерватора»

9. недеља
предавање - Реформе, пораз и крах 1982-1992
Пад социјализма, распад СССР

10. недеља
предавање - «Велика сила» - по инерцији 1992-2000: политички преображај
Русија у транзицији

11. недеља
предавање - Између зараћених империја и борбе за независност 1914-1918
Балкан и Источна Европа у Првом светском рату 1914-1918

12. недеља
предавање - Од стицања до губљења независности 1918-1939
Балканске и источноевропске државе 1918-1939

13. недеља
предавање - У сенци Трећег рајха и Црвене армије 1939-1945
Источна Европа и Балкан у Првом светском рату

14. недеља
предавање - Источна Европа «Механизми потчињавања» 1945-1968
Источна Европа и Балкан у совјетској зони утицаја

15. недеља
предавање - Од "побуне" до пада социјализма
Источна Европа и Балкан 1968-1991/2000: политика побуне, пад Берлинског зида, револуције у Источној Европи и транзиција
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
L.S. Stavrianos, Balkan posle 1453, Beograd, 2005
G. Boffa, Povijest Sovjetskog saveza I-II, Rijeka 1985
Општа допунска литература
Филип Лонгворт, Стварање Источне Европе, Београд 2002
Заробљеници националне идеје. Политички портрети лидера Источне Европе, Београд 1996
Andrej Mitrović, Prodor na Balkan 1908-1918, Beograd, 1982
Milan Ristović, Nemački „novi poredak“ i Jugoistočna Evropa 1940/41-1944/45. Planovi i praksa, Beograd, 1991
Stevan K. Pavlović, Istorija Balkana 1804-1945, Beograd 2001
Barbara Jelavich, History of the Balkans, 2, Twentieth Century, Cambridge, 1983
Мирослав Јовановић, “Стаљинизам”, у: Историјски гласник 1-2 (1993), 103-119.
Михаил Гелер, Александар Некрич, Утопија на власти. Историја Совјетског Савеза, Подгорица 2000
↑↑↑