Istorija

Курс:
Цариград у доба Комнина: топографија, свакодневица, идеологија (мастер)
Предавачи: др Влада Станковићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Курс представља виртуелни путопис по византијској престоници током столећа владавине династије Комнина (1081-1185), који укључује географске карактеристике, топографске детаље, усредсређеност на одређене квартове Комнинског Цариграда и значај Града у идеологији и идеалној слици сваког поједниачног цара, као свакодневне околности живота у овом мегалополису.
Циљ изучавања курса: Уочавање повезаности између историјских догађаја, друштвених прилика, топографије византиjске престонице и развоја уметности и политичке идеологије династије Комнина, владајућих царева и припадника византијске елите.
Предуслови за полагање: Уписане мастер студије или одговарајућа година на одељењима која овај предмет имају као изборни
Облици наставе: Настава ће бити комбинација предавања и мултимедијалних презентација уз објашњења и покушај "пресликавања" Цариграда из 12. века на савремени Истанбул
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
В. Станковић, Комнини у Цариграду (1057-1185). Еволуција једне владарске породице, Београд 2006.
V. Stankovic, A Generation Gap or Political Enmity? ZRVI 44 (2007) 209-225.
P. Magdalino, The Empire of Manuel I Komnenos, Cambridge 1993.
P. Magdalino, Studies on History and Topography of Byzantine Constantinople, Ashgate 2007.
R. Janin, Constantinople byzantin, Paris 1964.
T. F. Mathews, The Byzantine Churches of Istanbul, Pennsilvania State University 1976.
R. Ousterhout, architecture, Art and Komnenian Ideology at the Pantokrator Monastery, Byzantine Constantinople, ed. N. Necipoglu, Boston-Leiden-Koeln 2001, 133-153.
P. Underwood, The Kariye djami I, NY 1966.
В. Станковић, Манојло Комнин (1143-1180)-Биографија, Београд 2008.
↑↑↑