Istorija

Не постоје подаци о траженом курсу.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
В. Калезић, Ђилас, миљеник и отпадник комунизма. Контроверзе писца и идеолога, Београд 1986.
М. Ђорговић, Ђилас, верник и јеретик, Београд 1989.
Д. И. Станковић, Анатомија процеса Миловану Ђиласу, Београд 1989.
В. Дедијер, Велики бунтовник Милован Ђилас. Прилози за биографију, Београд 1991.
Милован Ђилас (1911-1995), зборник радова, Београд 1996.
Д. Тошић, Ко је Милован Ђилас. Дисидентство 1953-1995, Београд 2003.
Б. Ковачевић, Ђилас. Херој - антихерој. Искази за историју, Подгорица 2006.
Д. Ћосић, Пишчеви записи, 1-4, Београд 2004.
↑↑↑