Istorija

Не постоје подаци о траженом курсу.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
В. Терзић, Слом Краљевине Југославије 1941. године, 1-2, Београд 1982.
В. Ђуретић, Влада на беспућу, Београд 1983.
Б. Петрановић, Србија у Другом светском рату 1939-1945, Београд 1992.
Б. Кризман, Павелић и усташе, 1-3, Загреб 1978.
Ј. Томашевић, Четници у Другом свјетском рату 1941-1945, Загреб 1979.
К. Николић, Историја равногорског покрета, 1-3, Београд 1999.
Ј. Марјановић, Дража Михаиловић између Британаца и Немаца, Београд 1979.
М. Лековић, Мартовски преговори 1943, Београд 1985.
Д. Шепић, Влада Ивана Шубашића, Загреб 1983.
С. Косановић, Југославија била је осуђена на смрт, Загреб - Београд 1984.
↑↑↑