Istorija

 • Историја српског народа у 19. и почетком 20. века
 • Србија у међународним односима током 19. и почетком 20. века
 • 2011 - основне студије - Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад
 • 2012 - мастер студије - Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад
 • 2019 - докторске студије - Универзитет у Београду, Филозофски факултет
 • 2020 - научни сарадник - Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд
  (ужа научна област: хуманистичке науке - историја)
 • 2018 - истраживач-сарадник - Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд
  (ужа научна област: хуманистичке науке - историја)
 • 2013 -  Српска нација - интегративни и дезинтегративни процеси
  Филозофски факултет у Београду
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑