Istorija

  • 2014 - основне студије - Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд
  • 2015 - мастер студије - Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд
  • 2018 - истраживач-сарадник - Универзитет у Београду, Филозофски факултет
    (ужа научна област: хуманистичке науке - историја уметности)
↑↑↑