Filozofija

Историја филозофије IVb (Савремена континентална филозофија)
Предавачи: др Миланко Говедарицаванредни професор
др Радмила Јовановић Козловскидоцент
Саша Поповићасистент
обавезни предмет
Број бодова: 7.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑